Phân biệt các loại tấm sóng carton

Có bốn loại chính như sau:
Sóng đơn (SINGLE-FACED) gồm một lớp giấy phẳng được dán với một lớp giấy đã được định hình thành sóng hay gọi là tấm sóng hai lớp. Loại tấm carton này chỉ dùng để bọc hoặc đệm chèn các sản phẩm nội thất. Lớp sóng đơn mặt này không được dùng để sản xuất hộp. (fig,  a);
Tấm sóng đơn (SINGLE-WALL OR DOUBLE-FACE) được làm từ hai lớp giấy mặt và một lớp sóng định hình ở giữa còn gọi là Carton ba lớp. Hơn 90% trong Tổng số thùng carton đã được sản xuất thuộc loại này (hình  b);
Tấm sóng đôi (DOUBLE-WALL) được làm từ hai lớp giấy mặt và hai lớp sóng định hình và một lớp giấy ở giữa tổng cộng là 5 lớp còn gọi là Carton 5 lớp. Loại Tấm carton này được sử dụng đóng gói hàng nặng và cho xuất khẩu (hình  c);
Tấm sóng bảy lớp (TRIPLE-WALL) được làm từ ba lớp sóng định hình và 4 lớp giấy phẳng. Tấm sóng bảy lớp được dùng chuyên chở hàng đặc biệt nặng.  (hình  d)

tam song thung carton

Phản hồi

phản hồi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 58 39 68